ÇEKÜL Vakfı ile Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

* ÇEKÜL Vakfı ile Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜTAM arasında, Küçük Menderes Havzası’nda hayata geçirilmesi planlanan işbirliğine dayalı, doğal-kültürel-tarihsel değerler çerçevesinde yapılacak çalışmaları içeren protokol ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu tarafından imzalanmıştır.

Şubat 2013      http://www.cekulvakfi.org.tr

 

                     

 

 

*Merkezimiz Danışma Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Tarih bölümü Kurucusu Prof Halil İnalcık’a Azerbeycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından fahri doktora tevcih edildi.