İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Öğrencileri Araştırmaları Sergisi

GTM069 Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan

GTM055 Tarih Mekan Analizi: Konut ve Yerleşim

Ders Yürütücüsü: Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
 

Düzenleyen: TÜTAM Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Sergi Açılışı:
Tarih: 13.06.2012
Saat: 15.00
Yer: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı