Merkezimiz

Türkiye Tarih Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezin amacı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu coğrafyasının, bu medeniyetlere ait yer altı ve yer üstü taşınmaz kültür varlıklarının tanıtılmasını sağlamak, Anadolu coğrafyasının arkeolojik, etnoğrafik, siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu araştırmak ve korumak için çalışmalar yapmaktır. Bu alanlarda uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek ve yapılacak projelere destek olmak, merkezin görev alanı ile ilgili kurslar, seminerler, sergiler, konferanslar, kongreler düzenlemek, bu konularla ilgili yayınlar yapmak, sertifikalar vermek de merkezin görevleri arasındadır.