Yayınlar 

TİRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ CİLT 1-2 /TİRE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2

 (2016: İstanbul, Turkey)

Editorler/Editos: M. Akif ERDOĞRU, Şule PFEİFFER-TAŞ

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.

Yayınlayanlar / Published by:

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of İzmir

Atılım University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;

Takım Numarası / Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )

 


http://library.atilim.edu.tr/press/images/books/edessaon.jpg
 

Mehmet ÇELİK (ed.), EDESSA'DAN URFA'YA, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları 1, Ankara, 2007

 

2 cilt
ISBN: 978-975-6707-16-6 (tk)
ISBN: 978-975-6707-19-6 (v.1)

 

 

 

Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak, SÜRYANCA DİLBİLGİSİ, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları 2, Ankara, 2011

ISBN:978-975-6707-32-6

  • Cenk GÜRAY, Erdem ŞİMŞEK, "Alevilik ve Etkileşim İçine Girdiği Kültürel Yapılar Açısından “PERVANE” Kavramının İrdelenmesi", TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ /60, 2011.
  • Cenk GÜRAY, "VAHDET-İ MEVCUT’TAN VAHDET-İ VÜCUD’A: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi",  FOLKLOR-EDEBİYAT DERGİSİ, Eylül 2012.
  • Şule PFEIFFER-TAŞ, "A silver coin hoard of the Ottoman Emir Süleyman in the Museum of Tire", The 14th International Congress of Turkish Art, Collège de France, Paris, 19- 21 September 2011. Abstracts. (bildiri metni baskıda)
  • Şule PFEIFFER-TAŞ, "16. Yüzyılda Bir Osmanlı Para Birimi: Kara(ca) Akçe/ A Ottoman Currency in 16th  Century: Kara(ca) Akçe”, 12th International Congress of Ottoman Economic and Social History (ICOSEH) 11-15 July 2011, Retz-Austria, Abstracts, 66-67.
  • Şule PFEIFFER-TAŞ,   Suggestions as to the Localization of the Harbour of Ayasuluk and the Italien Settlement during the Aydınoğulları Dynasty under New Observations, 20 th CIEPO Symposium, New Trends in Ottoman Studies, Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, ,  University of Crete, Department of History ans Archaelogy, Rethymno, Crete, Greece, on 27 June-1 July  2012, Abstracts, p. 115.

 

KONFERANS

Şule PFEIFFER-TAŞ, Ayasuluk Burak Bey Hamamı Kuyusundaki Atın Gizemi, 18 Ekim 2011 14.00, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi Bedrettin Cömert Salonu.

 

Şule PFEIFFER-TAŞ, "III. Murat Sikkeleri Işığında Osmanlı Para Tarihi ile İlgili Yeni Tespitler", 1. Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve numismatik Kongresi, 25-28 Şubat 2013, Antalya.